fbpx

En marxa les jornades de reflexió de la Taula d’Arts Escèniques de Transversal, a Argentona

28 de Setembre de 2023

El dimecres 27 i el dijous 28 estan tenint lloc les jornades de trobada i reflexió de la Taula d’Arts Escèniques de Transversal.

Durant aquests dos dies els membres que integren aquesta taula estan reunits a la masia Can Fulló, d’Argentona, amb l’objectiu de tenir un espai per decidir quines línies i quins criteris se seguiran de cara a decidir els projectes futurs que es facin en l’àmbit de les arts escèniques, tant a curt com a mitjà termini, és a dir posant la mirada des del 2025 fins al 2028.

L’organització d’aquestes jornades era una necessitat que ja s’havia exposat repetidament en altres trobades dutes a terme per la taula, perquè es creia que calia, a banda de donar sortida als projectes anuals, reflexionar sobre els punts en comú que hi ha entre les diverses ciutats que formen part de la Xarxa, sobre quines activitats poden ser més útils d’organitzar en el marc de Transversal i també sobre quines són les iniciatives prioritàries, tant les que es desenvolupen en l’àmbit intern com les que tenen implicació a escala europea.

En aquest darrer escenari, l’europeu, cal recordar que s’està treballant en una nova candidatura per a un projecte FEDER (que en cas de ser escollits s’anomenarà Ecopirineus EKO Pirineus de circ), després que Travesía arribés a la seva fi, i que Stronger Peripheries, ara en funcionament però que acabarà el 2024, ja està preparant una candidatura per al següent projecte.

Així doncs, es va veure com una tasca de gran rellevància el fet de marcar els objectius i d’establir les prioritats de Transversal per poder seguir un full de ruta clar en tot allò que es vagi executant.

Aquesta jornada de trobada i de reflexió de la Taula d’Arts Escèniques de Transversal compta amb la participació de representants de la majoria de ciutats de la Xarxa i està dinamitzada per Giulia Poltronieri, que és gestora cultural i activista en arts escèniques.

 

Go top