fbpx

ORGANITZACIÓ

TRANSVERSAL: Projectes de les ciutats per a les ciutats

SELECCIÓ DE PROJECTES

La proposta de projectes per entrar a formar part de la Xarxa Transversal la fan les mateixes ciutats membres.

En el marc de les reunions del Consell Directiu (que es celebren aproximadament dos cops l’any), cada ciutat pot  presentar o proposar els projectes a compartir amb els altres municipis. Aquelles propostes que més interessen a la resta de ciutats són les que s’assumeixen i gestionen des de l’oficina tècnica de la Xarxa.

Aquest sistema d’elecció de propostes permet que els projectes que es tirin endavant des de la Xarxa tinguin la màxima participació de les ciutats, i s’ajustin a les necessitats i objectius específics de programació cultural dels municipis. S’afavoreix alhora la transparència en la presa de decisions, la intensificació del treball conjunt i la relació i cooperació intermunicipal.

Els projectes a treballar conjuntament provenen de qualsevol àmbit de la cultura: teatre, dansa, circ,  arts visuals i digitals, música, pensament, patrimoni, cultura popular, audiovisuals, etc; el factor decisiu no serà el gènere, sinó l’interès que la proposta pugui despertar a les altres ciutats de la Xarxa.

EXECUCIÓ DELS PROJECTES

Els projecte aprovats pel Consell Directiu són executats per l’oficina de la Xarxa, sota la direcció de les taules de tècnics municipals.

La taula d’arts visuals, arts escèniques, cultura popular, etc. són un punt de trobada dels tècnics d’aquests àmbits de tots els ajuntaments, i és en aquest fòrum on es prenen les decisions sobre l’execució dels projectes.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunyacultura_c3

Per portar a terme els projectes, el Consorci Transversal compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ajuda a impulsar les activitats seleccionades pels municipis de la Xarxa.

Go top