fbpx

PRINCIPIS I OBJECTIUS

Transversal, xarxa d’activitats culturals s’orienta per aquests principis:

  1. Assumir el risc de la producció de noves propostes especialment en l’àmbit de la creació i la cultura.
  2. El convenciment que tot el territori és igualment generador i receptor de propostes en el terreny de la creació.
  3. Compartir la necessitat de la intervenció des de l’administració pública en el reequilibri dels serveis culturals que reben els ciutadans.

Objectius que vol assolir:

1. Prestar serveis culturals als municipis que la integren.
2. Incentivar l’intercanvi d’iniciatives culturals entre els diversos municipis
3. Facilitar el re-equilibri territorial dels serveis culturals als ciutadans.
4. Optimitzar els recursos materials i humans que cadascun dels municipis destina als serveis culturals.
5. Promoure iniciatives de producció en tots els àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia, literària.
6. Editar tot tipus de publicacions, en qualsevol suport, que siguin especialment útils per al debat sobre la cultura i la creació.
7. Facilitar l’intercanvi entre els gestors culturals, tècnics i polítics, de les ciutats integrants del Consorci.
8. Promoure i organitzar cursos de formació en matèria de gestió cultural.

Go top