fbpx

Residències de creació i cerca en l’àmbit del Circ.

6 de Setembre de 2016

El fons de suport a la creació del projecte De Mar a Mar obre convocatòria per a residències itinerants de creació destinades a projectes de circ contemporani als Pririneus, entre 2016 i 2018. Hi poden participar artistes, companyies i col·lectius de circ (en diferents modalitats per a emergents, professionals o companyies consolidades) residents en l’espai transfronterer França – Espanya.

El projecte té la finalitat d’afavorir la creació i la difusió del circ contemporani en el conjunt de les regions transfrontereres dels Pirineus, utilitzant accions destinades a la orientació, formació i a l’acompanyament dels artistes de circ, creant relacions solidàries amb el conjunt de la professió.

Aquesta convocatòria es refereix al dispositiu del Fons de suport a la creació, el qual està destinat a millorar les condicions de creació dels artistes i companyies, i d’afavorir la seva mobilitat ambdues cares del Pirineu, tant durant el procés de creació com en la seva posterior difusió.

A través d’aquest Fons de suport a la creació, els socis de De Mar a Mar desitgen:

  • oferir a les companyies la possibilitat de treballar les seves creacions a altres territoris amb la finalitat d’entrar en contacte, l’abans possible, amb diferents xarxes de difusió i diferents públics.
  • augmentar les possibilitats de difusió i promoció d’espectacles de circ en les seves diferents fases de creació, des de la gènesis d’un projecte fins a la seva difusió.
  • ampliar el camp d’acció de les companyies de circ per a què l’envergadura del seu treball adquireixi una dimensió transfronterera.
  • contribuir a la creació d’espectacles de circ contemporani destinats a la difusió, que puguin ser presentats en diferents formats i desitgin exportar-se a l’àmbit internacional.

Podreu trobar tots els detalls de la convocatòria, les diferents modalitats de residències i els formularis per participar-hi en la Primera convocatòria del Fons de Creació, també al web del projecte

També podeu consultar aquí els formularis de participació per a les tres modalitats:

A – Projectes de cerca

B – Projectes d’artistes o col·lectius emergents

C – Projectes d’artistes o col·lectius consolidats

De Mar a Mar – Pyrénées de cirque és un projecte de cooperació per el 2016-2019, cofinançat per la Unió Europea en un 65% per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera.

Projecte finançat per FEDERlogo-interreg-poctefa-RGB

Go top