fbpx

2010

Articles d'aquesta Taxonomia

C3i2

Transversal va exercir de soci en aquest projecte de recerca de solucions tecnològiques en el que hi participaven empreses de noves tecnologíes i universitats, com ara les empreses Techno Trends o Mircrosoft i la Universitat Pompeu Fabra La funció de Transversal va ser la d’assessorar als tècnics en els possibles usos culturals de la nova […]

Llegir més

Televisió Transversal

Un dels aspectes al que es dona més importància actualment dins les activitats culturals és en la seva difusió i comunicació. En aquest sentit, des de la Xarxa Transversal es va impulsar un projecte comú per tal de visualitzar i donar a conèixer tant la seva activitat global com la de les ciutats que l’integren. Les característiques del programa eren: […]

Llegir més

EL REBOST

El Rebost es va crear com a un espai de trobada, intercanvi i optimització de recursos expositius destinat als programadors de les sales d’art. Un inventari d’exposicions ja produïdes per les mateixes sales participants, que es posaven a disposició de la resta, de tal manera que el productor podia optimitzar i donar més difusió la inversió […]

Llegir més

ANELLA CULTURAL

  Aquest projecte fou una iniciativa conjunta del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona –CCCB-, el Consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals –Transversal- i la Fundació I2CAT, que a través de la connexió amb banda ampla de diversos centres culturals de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la difusió i l’intercanvi de continguts, possibilitar el reequilibri territorial de l’oferta cultural […]

Llegir més

V Jornades Culturals Euroregionals

Turisme i cultura poden i han d’anar de bracet Les V Jornades Euroregionals celebrades a Olot el 17 i 18 de juny de 2010 van concloure que es pot convertir un recurs cultural amb producte turístic rentable sense que es destrueixi el recurs. La clau, segons el Doctor José Antonio Donaire (professor de la facultat de […]

Llegir més
Go top