fbpx

ANELLA CULTURAL

Un projecte que pretén intensificar l’ús de la xarxa com a instrument de difusió, producció i intercanvi cultural i facilita la innovació de formats. 

Aquest projecte fou una iniciativa conjunta del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona –CCCB-, el Consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals –Transversal- i la Fundació I2CAT, que a través de la connexió amb banda ampla de diversos centres culturals de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la difusió i l’intercanvi de continguts, possibilitar el reequilibri territorial de l’oferta cultural als ciutadans i l’establiment de projectes de recerca i millora de l’accés i l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit de les infraestructures culturals de Catalunya.

L’objectiu primordial era el de produir, experimentar i intercanviar coneixement i creativitat entre tots el centres de la xarxa usant Internet de segona generació (Internet 2).

Es pretenia que  la implantació d’aquesta nova tecnologia, permetés la concreció efectiva del treball en xarxa, optimitzant els recursos humans i materials que cada un del municipis aporta a la seva pròpia programació cultural, podent-la fer arribar a tots els altres centres connectats.

A més, la xarxa volia permetre connectar aquests centres culturals amb les xarxes acadèmiques que ja usaven la Internet2 i, també amb les xarxes ciutadanes que es començaven a incorporar. Des d’aquesta perspectiva es veia convenient treballar conjuntament amb les universitats i aconseguir la col·laboració del sector privat, especialment en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

POSSIBILITATS QUE OFERIA EL PROJECTE:

En directe. Transmissió d’activitats en viu des d’un centre als altres centres culturals (conferències, debats, espectacles, …). Aquesta possibilitat exigeix que l’emissor tingui la capacitat de produir el senyal audiovisual i enviar-lo a la xarxa, i el receptor els mitjans tecnològics per la seva transmissió en gran format. Alguns exemples d’aquesta tipologia podrien ser:

Retransmissions de conferències, cursos i altres actes amb la possibilitat d’obrir la participació al públic des de qualsevol dels centres. Això pot permetre el seguiment de cursos de l’Institut d’Humanitats des de qualsevol punt de Catalunya.

Retransmissió de festivals parcialment o totalment. Per exemple el festival de cinema d’animació ANIMAC que produeix l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida, podrà veure’s des d’un espai, especialment habilitat en l’Auditori del CCCB o que el festival Kosmopolis construeixi un canal –tipus canal alfa- per a la seva projecció fora del centre.

Arxiu sota demanda. El desenvolupament de la línia anterior obre la possibilitat de posar a disposició el conjunt de materials audiovisuals de producció pròpia, a través d’Internet convencional. Aquesta opció obliga a que els diferents centres col·loquin en un servidor propi els materials audiovisual produïts i unificar l’accés des d’un únic portal de Transversal.

Interacció/intercanvi/recerca. L’ús quotidià de la Internet2 ha de permetre a mig termini, la possibilitat de trobar noves formulacions a activitats habituals. Aquest nous formats es podrien concretar en:

Projectes en xarxa de visualització d’exposicions

Laboratori de programes audiovisuals (En col·laboració amb les Universitats/Estudis de Comunicació Audiovisual/CITM Terrassa)

Aplicacions multimèdia creatives des de projectes propis

Creació i aplicació de noves eines i formats de publicacions.

Go top