fbpx

II Trobada Cultural Euroregional a Lleida

Les ciutats mitjanes i la cultura de proximitatDesprés de la trobada Euroregional que va tenir lloc el 2006 a Toulouse, Transversal va oferir-se per organitzar la II edició d’aquesta trobada per a l’any 2007, i ho va fer comptant amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya per a tal esdeveniment.

Lleida, ciutat impulsora de la Xarxa Transversal, en ocasió d’ostentar la Capitalitat Catalana de la Cultura durant el 2007, va oferir-se per acollir les jornades durant la tardor comptant amb la participació de la Universitat de Lleida.

El tema de les jornades girà a l’entorn del paper de les ciutats mitjanes, com les que aplega  la Xarxa Transversal i com la majoria de les que configuren el mapa de l’Euroregió, en l’aproximació dels serveis culturals als ciutadans. Quina incidència tenen o poden tenir en el reequilibri territorial, en la planificació estratègica, en el mapa d’equipaments, la distribució dels productes culturals, l’acolliment de propostes de creació, les residències d’artistes, l’acompanyament de projectes emergents, … és a dir, en fer la cultura més pròxima als ciutadans.

Més enllà dels debats teòrics, veient que allò que genera més expectació i és més sol·licitat pels participants són les propostes concretes, es va dissenyar per als dies de les jornades un espai paral·lel a la manera d’una fira d’experiències oberta a la participació d’iniciatives diverses que tinguéssin com a objectiu l’aproximació de l’art i la cultura als ciutadans i que s’esdevinguéssin en el marc Euroregional.

Els principals objectius de les jornades foren:

  • Facilitar un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències en el terreny cultural en el marc de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
  • Ajudar a la consolidació d’una xarxa de professionals de la cultura a nivell euroregional.
  • Propiciar les interrelacions en projectes comuns.
  • Promoure la direccionalitat recíproca dels fluxos creatius.
  • Visibilitzar les ciutats mitjanes com un espai generador de propostes de qualitat en el terreny cultural.
  • Fomentar una visió actual i internacional de la capitalitat cultural a Lleida.
  • Propiciar l’espai euroregional com un element culturalment cohesionat, per l’intercanvi d’idees i projectes, amb elements comuns per a la reflexió.

Descarregueu-vos aquí el Programa de les Jornades de Lleida

La Fundació Interarts es va encarregar de fer un seguiment de totes les sessions, tan plenàries com de debat en petits grups, per tal d’elaborar, al final de les jornades, unes conclusions finals de les principals idees desenvolupades durant els dies de treball a Lleida.

Consulteu aquí el text de Conclusions d’Interarts sobre les Jornades.

Go top