fbpx

ESPECTACLES MULTIDISCIPLINARS NO CONVENCIONALS

Innovació, contemporaneïtat, utilització de nous llenguatges, petit format i assequibilitat econòmicaLa Xarxa Transversal, conjuntament amb la Direcció General de Cooperació Cultural, va tractar d’impulsar la creació de programacions Estables d’Espectacles Multidisciplinars No Convencionals a ciutats de tot Catalunya.

El treball fet en conjunt va derivar finalment en la inclusió d’aquest tipus d’espectacles en el programa En Gira que promou aquesta Direcció General.

El projecte de programa i treball en comú que s’havia plantejat era el següent:

Antecedents

La decidida aposta per impulsar la creació contemporània emergent, que de fa pocs anys ha promogut l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, ha propiciat una quantitat important de propostes en el marc de la creació escènica contemporània, les quals no troben el circuit d’exhibició que en permeti una visualització adequada i també una racionalització de la inversió de diner públic.

D’altra banda, diversos teatres de les ciutats de Transversal, han configurat l’embrió d’un petit circuït espontani. Altres ciutats catalanes, de dins i fora de la Xarxa Transversal, han manifestat el seu interès en crear programacions d’aquest tipus d’espectacles.

Per això es va decidir impulsar aquest nou projecte, per afavorir la creació d’aquestes noves programacions, que permetran una major circulació i difusió d’aquest tipus d’espectacles.

Objectius

a. Identificar creadors i creacions que vulguin innovar formats.
b. Acompanyar els programadors i gestors dels espais escènics municipals en la seva feina de descobriment de noves propostes de qualitat.
c. Consolidar públics no habituals dels teatres municipals.
d. Generar una oferta cultural innovadora.
e. Crear un laboratori d’assaig d’aquelles creacions que, més endavant, poden veure’s incorporades en les programacions estables.
f. Promoure formats assequibles econòmicament en la creació contemporània
g. Possibilitar l’intercanvi dels espectacles entre diverses ciutats.

Les noves programacions

Els espectacles que s’havien d’incloure en aquestes noves programacions haguessin respost a paràmetres d’innovació, contemporaneïtat, utilització de nous llenguatges, petit format i assequibilitat econòmica; procurant promoure la visibilitat d’aquelles propostes que hagin rebut algun tipus d’aval previ per part d’institucions públiques, ja sigui en forma d’ajut a la producció o beca/residència de creació, premi,… i que serien els que haguessin conformat el nucli d’aquest nou circuït.

Aquestes programacions podrien tenir, a cada ciutat participant, la temporalitat i freqüència que vulguin: Totes durant una setmana, una funció cada mes, un o més caps de setmana concentrats, una funció cada quinze dies,…. però s’identificaran clarament per tal de diferenciar-les de la programació comercial habitual.

També és recomanable que, si és possible s’hi destini un espai específic que també ajudi a visualitzar que la proposta no és adscribible a la programació comercial – sala 2, escenari reconvertit, petit teatre, espai no convencional,…

Atenció als programadors

Per l’assoliment dels objectius, que pretenen que aquest tipus de programació s’estabilitzi i s’incorpori a la dinàmica habitual dels espais escènics, és imprescindible una atenció especialitzada als programadors que els acompanyi en la seva feina.

Transversal assumirà el “coaching” promovent l’intercanvi intern, les visites a festivals nacionals i internacionals, els debats amb les companyies i els creadors emergents, els cursos d’actualització professional, ….

Go top