fbpx

El Concurs de Comissariat, un dels projectes de la Xarxa TransversalLa Xarxa Transversal impulsa cada any una producció pròpia, en arts visuals o en arts escèniques, en anys alterns. El tipus de proposta que es tira endavant l’escullen les taules de tècnics de cada àmbit. Les produccions pròpies són l’únic projecte de la xarxa on participen sempre tots els deu municipis membres.

En l’àmbit de les arts visuals, la tria de la proposta per impulsar com a producció pròpia s’ha fet sempre en format de Concurs de Comissariat, que ja s’ha dut a terme en tres ocasions.

Aquesta convocatòria està adreçada a comissaris i a col·lectius professionals i la seva finalitat és seleccionar un projecte inèdit de creació artística que estigui vinculat a les arts visuals i que reflecteixi la implicació i la relació amb el territori i amb els deu municipis de la Xarxa —Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú— que hi participen.

El projecte, en la seva darrera convocatòria, va estar dotat amb 7.000 euros per a l’equip comissarial i amb 36.000 euros per a les tasques de producció, execució i comunicació que requereix l’activitat, i el compromís del guanyador és executar les actuacions artístiques contemporànies en un període concret de temps a les ciutats col·laboradores. Aquest funciona a través d’una convocatòria pública, perquè així la diversitat de propostes és més àmplia i, al mateix temps, s’emfatitza en la transparència i en la gestió oberta de les institucions.

El primer projecte guanyador del Concurs de Comissariat va ser “Womart”, de l’associació Rebobinart, el 2017, que volia reivindicar la necessitat de reconèixer el talent femení en les arts visuals, en general, i en l’art urbà, o l’art en l’espai públic, en particular. I és que la manca d’igualtat de gènere en els circuits institucionals de les arts visuals indica que encara hi ha un resistent sostre de vidre que impedeix assolir una paritat real pel que fa al reconeixement de les artistes professionals.

El premiat del 2019 va ser Frederic Montornés amb “Obres els dipòsits”, que tenia la intenció d’activar les col·leccions històriques dels museus, fomentant el diàleg entre la creativitat artística contemporània i els fons museístics —els quals acostumen a estar ocults per a la majoria dels ciutadans— com un exercici de recuperació de la memòria i, sobretot, de reconsideració del passat a través de la mirada d’artistes compromesos amb la contemporaneïtat.

La guanyadora de la tercera edició, celebrada el 2021, va ser Carolina Grau, amb “Natura viva: musa i mimesis”. Aquí es porta a terme un exercici d’observació, de conscienciació i de reflexió sobre l’evolució de la nostra empremta i el seu impacte en la biosfera. I és que davant el saqueig que estan patint els recursos naturals del nostre territori es fa més necessari que mai obrir finestres per inspirar-nos i per connectar-nos.

El Concurs de Comissariat, que té lloc cada dos anys, vol apostar de manera clara i ferma per la promoció i la defensa de la cultura en general, per l’art contemporani en concret, i per reivindicar la seva presència arreu del territori català amb la voluntat de desenvolupar un treball en xarxa i intermunicipal.

Go top