fbpx

Apropa Cultura

Per tal que la cultura esdevingui un element de cohesió socialTransversal té signat un conveni de col·laboració amb l’Auditori per afavorir la incorporació de les ciutats de la Xarxa a l’Apropa Cultura.

Aquest programa socioeducatiu està adreçat als centres socials i associacions que treballen amb persones en risc d’exclusió social, facilitant l’accés d’aquests col·lectius als diferents espectacles que formen part de la programació habitual d’equipaments culturals del territori català a un preu molt reduït, convertint-se en una experiència d’inclusió. Per als equipaments suposa establir relacions amb les associacions, centres socials, serveis socials i ajuntaments que treballen amb persones en risc d’exclusió social.

Incorporar-se al programa (que coordina el contacte amb les associacions participants, i centralitza tota l’oferta dels equipaments culturals que hi participen en un portal web, així com altres aspectes de gestió) suposa per als equipaments una aportació econòmica inicial. Per afavorir i facilitar la incorporació de les ciutats de la Xarxa, Transversal va aportar un terç d’aquesta aportació inicial a les ciutats que s’hi van voler sumar a partir de la signatura del conveni.

En aquesta línia de treball, es volen cercar els recursos i els sistemes per tal d’apropar la programació cultural als sectors més desfavorits de la societat, per tal que la cultura esdevingui un element de cohesió social. En aquest sentit, es van voler aprofitar les experiències prèvies de centres i entitats del país per crear sinèrgies i aprofitar les pràctiques que prèviament han demostrat la seva eficàcia. És per això que Transversal va treballar per la incorporació de més ciutats de la seva Xarxa al programa Apropa Cultura de l’Auditori, fent les gestions de contacte i difusió entre centres, per una banda, i aportant facilitats a la inscripció de nous centres, per l’altra.

Go top