fbpx

CINQUÈ ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DE TRANSVERSAL!!!!

29 de Novembre de 2010

Aquesta setmana es compleixen cinc anys  de  la Sessió Constitutiva del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, que va tenir lloc a Manresa.

El 29 de novembre de 2005 representants de les 14 ciutats que avui configuren la Xarxa van donar el tret de sortida del Consorci, amb una reunió on es va constituïr el Consell Directiu i es van crear les bases per al funcionament de Transversal.

Catorze ciutats mitjanes de Catalunya van decidir apostar per la creació i la cultura contemporànies, treballar per a que tot el territori fos igualment receptor i generador en el terreny de la creació i promoure la intervenció de l’administració pública en el reequilibri dels serveis culturals que reben els ciutadans.

Cinc anys més tard, Transversal segueix, tot i les dificultats, treballant en aquesta línia;  incorporant nous reptes i noves formes d’actuació al seu dia a dia; per tal d’apatar-se a la nova cojuntura i els nous reptes que han sorgit en aquest temps. Avui, el treball en Xarxa està de plena actualitat, ja que es configura com una via de solució i sortida als  els reptes que planteja la crisi econòmica, treballant conjuntament és com les ciutats podran sortejar les dificultats de la nova cojuntura econòmica.

L’intercanvi de propostes, la col·laboració intermunicipal i l’aposta per les noves tecnologies aplicades a la gestió cultural són trets inherents de Transversal que en el context actual resultaran més útils que mai per a la continuació de l’activitat en cultura a les ciutats mitjanes del nostre país.

Go top