fbpx

Surfing La Bomba Informàtica

Primers projectes col·laboratius entre les ciutats previs a la creació del ConsorciTransversal Telemàtic: Surfing La Bomba Informática” (2003) fou una coproducció multidisciplinària de Dogon Efff (Maria de Marias i Andrew Colquhoun) i Transversal.

Aquest és un exemple d’extranet, és a dir una xarxa de treball interconnectada per Internet que Dogon Efff va dissenyar per al seu ús artístic i cultural. La extranet “Transversal Telemàtic” va connectar sis teatres i va agrupar onze municipis i 170 participants de diverses disciplines – músics, poetes, artistes visuals, personal de televisió, companyies de teatre, arquitectes, performers, dissenyadors, videastes, psicòlegs, sociòlegs… – tots ells comunicant i rebent àudio i vídeo a través de la extranet de mitjans livestream (vídeo en directe a Internet) proveïda per Windows Media.

L’estructura de la presentació escènica es va basar en interpretaciones lliures per part de sis col.lectius de creació, dels catorze capítols o assatjos que conformen el llibre La Bombe Informatique (1998) del francès Paul Virilio, una reflexió crítica del nou oceà mediàtic.

La extranet possibilità un procés interactiu de construcció escènica entre els diferents territoris i col.lectius, amb una presentació final simultània en sis espais escènics. A partir d’una proposta comú de surfing, cada col.lectiu elaborà la seva pròpia actualització de l’esdeveniment, al temps que accedia en directe a les presentacions en els altres teatres interactuant en temps real amb les escenes.

Go top