Transefímers MEDTransefimers – MED, intervencions efímeres en l’espai públic  -en français-

Transefímers MED és una cooperació entre diversos festivals d’art efímer (instal·lacions artístiques temporals: arquitectòniques, lumíniques, visuals, d’art urbà, etc) de Catalunya,Illes Balers i Occitània que tenen lloc a l’espai públic i cerquen revaloritzar el patrimoni cultural a través de la creació contemporània. Aquestes mostres són una tendència en creixement a Europa, n’és una mostra la proliferació d’aquest tipus de certàmens per tot el territori i l’elevada assistència de públic que aconsegueixen, posicionant-se com espais altament creatius, estimulants i atraients.  

El projecte és una aposta per l’art contemporani i promou la seva  presència arreu del territori. Amb voluntat de desenvolupar un treball en xarxa, reivindica el valor social de la cultura i del patrimoni cultural i genera intercanvis dinàmics entre les diverses zones de creativitat artística. El projecte vol establir i estructurar lligams entre les mostres i els festivals, per impulsar i consolidar partenariats sostenibles i amb capacitat per operar a escala transnacional. 

A Cel Obert de Tortosa, Festival des Architectures Vives de Montpellier, Insòlit de Palma de Mallorca,  Jardins de Llum de Manresa, Lluèrnia d’Olot i la Mostra d’Art Urbà de Granollers són els 6 festivals d’instal·lacions efímeres en l’espai públic participants a Transefímers MED. Uns esdeveniments que amb identitat, temàtica i personalitat pròpia i ben diferenciada, busquen amb aquest projecte punts per la trobada, la col·laboració i l’intercanvi 

Els festivals d’instal·lacions efímeres permeten als seus visitants transitar pels carrers i places de la pròpia ciutat i veure’ls transformats durant unes hores.  

L’artista intervé aquests llocs establint un diàleg entre la seva visió de l’art  i l’espai: treballa els materials i els volums, creant formes insospitades. El creador en fa una relectura, i convida a l’espectador a reflexionar i experimentar noves percepcions,  i li permet també apropar-se d’una manera natural i intuïtiva a les arts visuals, la llum, l’arquitectura, l’art urbà… gaudint-ne d’una manera festiva. 

Aquests festivals són experiències globals i col·lectives per a població local i forana: esdeveniments populars, de ciutat, d’apropiació de l’espai públic per part de la ciutadania, tot plegat vehiculat per l’expressió artística.   

Treballant conjuntament en aquest projecte els festivals participants volen potenciar els objectius que els són comuns: la revalorització  del patrimoni cultural a través de la creació contemporània, generar formes de viure i relacionar-se amb l’art menys estructurades, més properes i accessibles a tot tipus de públics i ser motors culturals, socials i econòmics del territori.  

El projecte preveu tres ACCIONS clau:

– UNA JORNADA PROFESSIONAL que es celebrarà en el marc del Festival des Architectures Vives 2021. Serà una trobada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els gestors dels festival. Suposarà d’entrada una mostra de com es porten a la pràctica les col·laboracions entre entitats ciutadanes i administracions locals (és així com s’organitzen la majoria dels festivals participants), posant en relleu el paper d’una ciutadania activa i implicada. Aquesta jornada vol ser una eina de  formació contínua dels gestors, desenvolupament noves competències a partir de l’aprenentatge mutu, contraposant models organitzatius i intercanviant coneixement.

– CREACIÓ I DIFUSIÓ D’OBRES. Durant el projecte cada festival acollirà un artista provinent d’un dels altres festivals. Aquest creador realitzarà una instal·lació totalment nova (o adaptarà una idea prèvia), ajustant-se a les característiques i temàtica del festival d’acollida. Aquest intercanvi d’artistes entre festivals suposa la possibilitat de desenvolupar la seva trajectòria professional a nivell europeu.

– TALLERS DE COCREACIÓ AMB COL·LECTIUS LOCALS. L’artista acollit per cada festival estarà a la localitat durant els dies previs a la celebració de l’esdeveniment, per oferir tallers, xerrades o col·laboracions directes amb la població autòctona, fent formació o difonent la seva obra, i també  involucrant a la ciutadania en el procés de creació artística.

La selecció dels EQUIPS ARTÍSTICS participants al projecte es va fer a través d’una convocatòria conjunta, a la que estaven cridats a participar tots els artistes que haguessin participat en alguna de les dues darreres edicions dels festivals del partenariat. L’activitat de de Transefímers MED arrencarà a l’octubre de 2020 amb el festival  Lluèrnia a Olot què serà el primer en acollir un artista. Seguint l’ordre següent, tots els festivals i mostes del partenariat acolliran a un equip artístic que participarà al festival amb una creació artística i portarà a terme un taller. El Festival des Architectures Vives de Montpellier inclourà també en la seva edició de juny de 2021 la jornada professional.

Aquest serà doncs el CALENDARI del projecte:

Octubre-Novembre 2020. El festival LLUÈRNIA d’Olot acollirà:

Equip B.O., format per Joan Bardy i Jean Orliac. Equip d’arquitectes provinent de l’A Cel Obert.

Febrer 2021 – JARDINS DE LLUM Manresa acollirà:

Ricardo Muñoz Izquierdo. Artista provinent de la MAU.

Maig 2021 – La MAU de Granollers acollirà:

Muro Atelier. Equip d’arquitectes provinent del FAV.

Juny del 2021 – El FAV de Montpellier acollirà:

Atelier 4 + SP25 Arquitectura. Equip d’arquitectes provinent del Lluèrnia.

-La jornada professional

Juliol 2021 – L’INSOLIT de Palma de Mallorca acollirà:

Josep Fernàndez Margalef. Arquitecte provinent del festival Jardins de Llum.

Octubre 2021 – L’A CEL OBERT de Tortosa acollirà:

Bouza del Aguila. Equip d’arquitectes provinets del festival Insòlit.

 

Poden consultar-se les bases completes que van regular la selecció dels artistes, així com un resum de les bases clicant sobre els diferents enllaços.

 

Transefímers MED  és un projecte recolzat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, en el marc de la Convocatòria de projectes Cultura 2019 

Transefímers MED és un projecte impulsat per  Transversal gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.cultura_c3

Go top