fbpx

TRAVESIA
Travesía – Pirineus de Circ  és projecte de continuïtat respecte De Mar a Mar,  i que persegueix el mateix objectiu que el seu predecessor: promoure l’ocupació d’artistes de circ en l’espai transfronterer transformant els mètodes d’acompanyament i adaptant-los per enfrontar els nous desafiaments per al sector provocats per la crisi de coronavirus. 

Busca aprofitar tota l’experiència adquirida en el marc dels projectes europeus de cooperació, i desenvolupar perspectives d’acció per als propers 10 anys. Aquest projecte reuneix entre 2020 i 2022 vuit entitats dedicades a la formació, creació i difusió d’espectacles amb la finalitat d’experimentar noves pràctiques d’acompanyament entorn del diàleg interprofessional, la recerca artística, l’articulació entre creació i difusió i les relacions solidàries entre gestors, productors, artistes emergents i artistes consagrats. 

 

Els  8 socis són: La Grainerie, Occitanie en Scène, Associació de professionals del Circ-La Central del Circ (Barcelona), Ax Animation, Ayuntamiento de Bilbao, Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Cutlurals, Communauté d’Agglomération Pays Basque i la Université Toulouse-Jean Jaurès. 

Travesía vol combinar dues àrees de treball:

  • Una resposta a les necessitats urgents dels artistes pel que fa a recursos per la creació i difusió
  • La participació de tota la professió en una dinàmica d’aprenentage mútu a través de l’experimentació, per fer evolucionar els nostres models d’acció cap a una major cooperació i més solidaritat.

El projecte vol desenvolupar metodologies d’acompanyament als artistes i a professionals. De cara als creadors, el projecte vol ajudar-los a millorar les carreres laborals i creatives a través d’un conjunt d’accions de suport (disseny de projectes, investigació i creació artística, màrqueting…) Pel que fa als programadors, el projecte vol ajudar-los a assumir riscos artístics acostant-los i familiaritzant-los en l’estètica contemporània del circ, així com apropant-los als artistes a través d’un seguiment dels seus processos de creació.

Els 8 socis a banda i banda de la frontera tenen la intenció d’impulsar accions innovadores de suport al sector del circ.

  • Un marató creatiu (Hackathon) per dissenyar recorreguts d’acompanyament als artistes i per estimular el diàleg interprofessional (amb 8 projectes artístics, 40 artistes, 12 professionals i 30 programadors treballant conjuntament per la millora de les propostes).
  • Companyonatges solidaries entre companyies i estructures d’acompanyament.
  • Un fons mutualitat d’ajuda a la investigació i creació, en una xarxa de residències
  • Laboratoris de projectes temàtics: creació en l’espai públic, amb noves tecnologies, professionalització
  • Una xarxa de programació per acompanyar als artistes en els seus primers passos i sensibilitzar als programadors cap a l’acompanyament, amb 20 espais de programació.
  • Revisió del mètode d’acompanyament als artistes emergents, proporcionant-los referents territorials, assistència a la producció i més espais de difusió.
  • Un estudi per capitalitzar l’experiència dels projectes transfronterers realitzats des del 2006 per veure l’impacte real en les programacions culturals i la incidència d’aquests programes en les carreres dels artistes participants,  i a partir dels resultats elaborar perspectives d’acció en el futur.

Ara, però, el projecte i les seves activitats s’estan reformulant per tal de poder donar resposta a la situació creada per la crisi sanitària del COVID i les seves afectacions a un sector ja vulnerable (a nivell d’estabilitat laboral) com és el del circ.   

Travesía – Pirineus de circ és un projecte de cooperació per als anys 2020-2022, cofinançat per la Unió Europea en un 65% a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

logo-interreg-poctefa-RGB

 

 

 

 

 

 

 

Per la seva participació a Travesia, Transversal compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.cultura_c3

Go top