ESTÈTIQUES TRANSVERSALS #03

Idensitat Portfolio

Projectes que posen en relació pràctiques artístiques i accions educatives, activant nous espais socials.

Una proposta que Idensitat va impulsar en dues edicions anteriors a Manresa, i que durant el 2016, amb la participació de la Xarxa Transversal, va arribar també a les dues ciutats més: Mataró i Vilanova i la Geltrú.

Estètiques Transversals, art, acció educativa i ciutats mitjanes és un programa que s’inscriu en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies, i es fonamenta en la seva capacitat transversal per articular projectes i accions col·lectives, que incideixen en elements singulars de cada una de les ciutats que hi participa. Té com a objectiu l’activació de projectes artístics específics, el foment de l’entusiasme en el marc dels processos d’ensenyament-aprenentatge, la implicació activa i la visibilització de la creativitat social existent en els llocs.

Vol incidir en la construcció col·lectiva de l’espai social a través de processos, accions i projectes que impulsin la producció cultural, mitjançant la implicació de persones que procedeixen d’àmbits diversos. Desplega processos transversals entre creadors, educadors i agents actius en l’àmbit social, a través de metodologies experimentals que incideixen de manera analítica i propositiva en temàtiques pròpies de cadascuna de les ciutats que hi participa. Llocs on el vincles entre espai urbà, rural i natural esdevé configuradora de realitats pròpies. El programa endega i dóna continuïtat a processos col·laboratius que posen en relació pràctiques artístiques i contextos socials en els quals aquestes pràctiques no són habituals, establint vincles, també, entre les institucions culturals i altres àmbits institucionals o autogestionats.

Estètiques Transversals combina processos de recerca, de creació, d’aprenentatge, de producció, d’intermediació i de socialització de resultats.

La nova edició d’Estètiques Transversals es va iniciar i desenvolupar durant el 2016 amb continuïtat durant el 2017 com un programa coordinat d’accions que prenen formes en les ciutats de MANRESA, MATARÓ i VILANOVA I LA GELTRÚ. A Manresa compta amb la implicació del Centre Cultural el Casino i el Museu Comarcal de Manresa, a Mataró amb el M|A|C Mataró Art Contemporani i a Vilanova i la Geltrú amb el Centre d’Art Contemporani La Sala.

Amb la participació de la Xarxa, el projecte no només arriba i es duplica entre altres ciutats, sinó que, juntament amb Idensitat, es fa un treball de coordinació entre els municipis participants: cercant temàtiques comunes entre les ciutats, vincles i possibles col·laboracions per desenvolupar el projecte.

 

 

cultura_c3

Projecte amb participació de Transversal gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Go top