ORGANITZACIÓ

TRANSVERSAL: Projectes de les ciutats per a les ciutats

amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

El plantejament del sistema d’elecció de propostes de Transversal sorgeix de la voluntat que els projectes que es tirin endavant des de la Xarxa tinguin la màxima participació de les ciutats, i s’ajustin a les necessitats i objectius específics dels municipis. Així doncs, els “Projectes Transversal” neixen directament des de les ciutats, que dos cops l’anys en sessió plenaria posen posen sobre la taula les propostes que volen compartir amb els seus socis de la Xarxa. Aquelles iniciatives amb un mínim de ciutats interessades són les que es tiren endavant.

El valor fonamental d’aquesta manera de treballar és la cooperació cultural intermunicipal. Els projectes a presentar poden ser de qualsevol àmbit de la cultura: teatre, dansa, música, arts visuals i digitals, pensament, patrimoni, cultura popular, audiovisuals, etc; el factor decisiu no serà el gènere, sinó l’interès que la proposta pugui despertar a les altres ciutats de la Xarxa.

D’aquesta manera els “Projectes Transversal” sorgeixen dels interessos de programació, necessitats concretes i dels objectius de cada ciutat, amb la voluntat de compartir-los amb la resta de ciutats de la Xarxa. Amb aquesta mecànica de funcionament es pretén que els projectes tinguin la màxima difusió i repercussió en ciutats i ciutadans de tot el territori català. Aquesta organització d’elecció dels projectes es va dissenyar amb voluntat d’afavorir la transparència en la presa de decisions, una intensificació del treball conjunt i la relació i cooperació real dels municipis des del primer moment de gestació del projecte.

cultura_c3

Per portar a terme els projectes que es seleccionen mitjançant plenari, el Consorci Transversal compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que a través d’un conveni anual ajuda a impulsar les activitats seleccionades pels municipis de la Xarxa.

Go top