ORGANIGRAMA

CONSELL DIRECTIU

L’òrgan màxim de gestió del consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals és el Consell Directiu format pels representants dels ajuntaments consorciats, que són els regidors de cultura o delegats pel consistori:

(fins a la designació oficial dels nous representants per part dels ajuntaments, en aquest apartat hi figuren els de l’anterior legislatura)
Sr. Carles Ribas – regidor delegat de Cultura de Girona
Sra. Mireia López – Regidora de Cultura de Granollers
Sra. Anna Crespo Obiols – Regidora delegada de Cultura i Joventut de Manresa
Sra. Núria Romero Moreno – Regidora de Cultura de Mataró
Sr. Josep Berga – Regidor de Cultura d’Olot
Sra. Montserrat Caelles – Regidora de Cultura de Reus
Sra Sílvia Solanellas– Regidora de cultura de Sant Cugat del Vallès
Sra. Dolors Queralt – Regidora de Cultura de Tortosa
Sra. Adelaida Moya Taulés – Regidora de Cultura de Vilanova i la Geltrú.

 

(en espera dels nomenaments dels nous càrrecs al proper Consell Directiu -on s’elegiran els nous president/a i vicepresidents del Consorci-, en aquest apartat hi figuren els de l’anterior legislatura)

PRESIDÈNCIA
Sra. Núria Romero Moreno – Regidora de Cultura de Mataró

VICEPRESIDENTS
Sr. Josep Berga – Regidor de Cultura d’Olot
Sra. Montserrat Caelles – Regidora de Cultura de Reus
Sra. Carmela Fortuny– Alcaldessa de la Ciutat de Sant Cugat del Vallès

 

COORDINACIÓ / OFICINA TÈCNICA

Núria Pascal Pujadas

Laura Cuenca Soro

 

Go top